Privacyverklaring Verderkijkpraktijk

AVG juni 2019
Geplaatst 1 juli 2019 door Ellen Coenraats

Verderkijkpraktijk – Ellen Coenraats, gevestigd te Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Ellen Coenraats
Batavenpoort 3
3991 JC Houten
Tel: 06-36224524
info@verderkijkpraktijk.nl
www.verderkijkpraktijk.nl

Ellen Coenraats is de Functionaris Gegevensbescherming van Verderkijkpraktijk en is te bereiken via info@verderkijkpraktijk.nl

Persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Naam werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing)
 • Naam bedrijf/organisatie (indien van toepassing)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraagformulieren, aanmeldformulieren, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Voor klanten voor de praktijk voor opvoedcoaching, kindercoaching en de training Ik leer leren.Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.Als u ervan overtuigd bent dat Verderkijkpraktijk zonder toestemming van ouders/voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@verderkijkpraktijk.nl. Dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Verderkijkpraktijk persoonsgegevens verwerkt
Voor ouders voor de praktijk voor opvoedcoaching en kindercoaching en “Ik leer leren” training:

 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of eventuele doorverwijzing en diensten bieden (coaching/training). (grondslag 2 overeenkomst: namelijk om uit te voeren wat overeengekomen is in de overeenkomst)
 • Het afhandelen van uw betaling (grondslag 2 overeenkomst: namelijk een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. betaling)
 • Verzenden van de nieuwsbrief (grondslag 6 gerechtvaardigd belang: namelijk een commercieel belang)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag 1 toestemming: onder andere om afspraken te maken/verzetten, informatie te versturen, overleg te hebben, opdrachten te kunnen geven. Dit ten behoeve van de in de overeenkomst beschreven gewenste resultaten)
 • Informatie geven over wijzigingen van de diensten en producten. (grondslag 1 toestemming: om de cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de diensten)
 • Verderkijkpraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. (grondslag 3 wettelijke verplichting: namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven)

Geautomatiseerde besluitvorming
Verderkijkpraktijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Verderkijkpraktijk maakt gebruik van een versleutelde verbinding (SSL) voor de website. Ingevulde cliëntgegevens worden niet opgeslagen in een online database, maar versleuteld verzonden via email en offline opgeslagen.

Bewaren persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Gegevens (duur, data) deelnemers aan de training worden na 7 jaar verwijderd.
 • Relevante gegevens betreffende de inhoud van het coaching traject (de overeenkomst met daarin de hulpvraag, eventuele verslagen/notities met daarin persoonsgegevens, namen) van cliënten in de praktijk voor opvoed- en kindercoaching worden na 7 jaar verwijderd.
 • De persoonsgegevens (naam en contactgegevens) blijven bewaard in het klantenadressen bestand, zodat cliënt/deelnemer nog een beroep kan doen op eventuele nazorg en/of vervolgacties.Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verderkijkpraktijk deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer Verderkijkpraktijk uw bijzondere/gevoelige persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Verderkijkpraktijk (VKP) maakt gebruik van verschillende cookies, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt op geslagen in de browser op je computer, tablet, smartphone van de bezoeker. VKP gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek, gegevens over het gebruik van deze website zodat ik deze site verder kan ontwikkelen en verbeteren. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten zodat ik je nog beter van dienst kan zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.
Voordat dergelijke cookies worden geplaatst vraagt Verderkijkpraktijk je toestemming. Wanneer je deze cookies niet accepteert, worden dergelijke cookies niet geplaatst en kan je niet (volledig) gebruiken maken van de dienst die past bij de cookie. Je kunt te allen tijde cookies van deze website, maar ook andere, verwijderen via je browser.

Functionele cookies
Een functionele cookie zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden worden. Om zowel nu als in de toekomst een prettig bezoek op de website te kunnen bieden.

Analytische cookies
Deze worden gebruikt om verkeer en gedrag van bezoekers op de website te analyseren.

Tracking cookies
Verderkijkpraktijk maakt gebruik van facebook pixel om te zien hoe effectief de advertenties zijn om gericht te kunnen adverteren. Onder de cookie instellingen op deze site bevindt zich de mogelijkheid om het hiermee samenhangende verzamelen van (persoons) gegevens uit te schakelen. Lees de privacyverklaring van facebook (welke regelmatig kan wijzigen om te zien wat zij doen met (persoons) gegevens doen.

Verderkijkpraktijk  wil het zo makkelijk mogelijk maken om berichten/content van deze website te delen. Dit kan door middel van sociale media buttons en ingebedde YouTube-video’s.
Verderkijkpraktijk gebruikt Facebook, Instagram en Messenger, What’sApp en YouTube,
Lees de privacyverklaring van deze social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van cookies kunnen verkrijgen.

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl
https://www.youtube.com/intl/nl/about/policies/#community-guidelines

Verderkijkpraktijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van derden.

Nieuwbrief
Een bezoeker ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief als de bezoeker zich actief voor de nieuwsbrief van Verderkijkpraktijk (VKP) aanmeldt. Dat houdt in dat een bezoeker geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra een bezoeker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van VKP wordt het emailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving via Mailchimp opgeslagen. De bezoeker kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink. Afmelden kan op ieder moment en zonder opgaaf van reden.

Informatie op de website
De informatie op de website van VKP is met de grootst mogelijk zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname. Derhalve is informatie op deze website informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van deze website als vrijblijvend te worden beschouwd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het delen van persoonsgegevens met derden doet VKP alleen met nadrukkelijke toestemming van de bezoeker. VKP maakt onder andere gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verweken of opslaan namens VKP: WordPress, Mailchimp, @Control Administratiekantoor

Actief verstrekken van gegevens
Bezoeker kan via deze website en/of sociale media kanalen van VKP alleen zelf actief gegevens achterlaten. De gegevens die de bezoeker gedurende dit proces aan VKP verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
Naam, email adres uit het chatbericht, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten.
Gegevens overige activiteiten van de bezoeker op de website van VKP.
Gegevens over surfgedrag van bezoeker over de website van VKP.
Het is mogelijk dat gegevens in de database van VKP worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan de website van VKP. Hierbij kan gedacht worden aan contact via telefoon, whatsapp, email, social media of via een derde. Ook in voornoemde gevallen geldt dat door de bezoeker actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De cliënt/deelnemer heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt/deelnemer heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Verderkijkpraktijk. Daarnaast heeft de cliënt/deelnemer het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij Verderkijkpraktijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de cliënt/deelnemer bezitten in een computerbestand naar de cliënt/deelnemer of een andere, door de cliënt/deelnemer genoemde organisatie, te sturen.
De cliënt/deelnemer kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verderkijkpraktijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt/deelnemer is gedaan, vraagt Verderkijkpraktijk een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt/deelnemer met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.
Verderkijkpraktijk wil er tevens op wijzen dat de cliënt/deelnemer de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Verderkijkpraktijk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt/deelnemer de indruk heeft dat zijn persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Verderkijkpraktijk via info@verderkijkpraktijk.nl